Vereniging

Hengelsportvereniging De Oirschotse Sportvissers is in de jaren 70 van de vorige eeuw ontstaan uit een fusie van de twee toenmalige verenigingen “Bloemendaal” en “De Rietvoorn”.
De eerste jaren van haar bestaan beschikte zij niet over een eigen verenigingswater, maar huurde het visrecht van “de Schutskuil” van de familie van de Moosdijk; thans een forellenvisvijver.
Ook werden er in die jaren de nodige wedstrijden gevist aan het Wilhelminakanaal.

In de jaren ’80 werd visvijver ’t Lisje aangelegd; een 4 ha. grote visvijver.

Later werd er een tweede vijver aan verbonden, een zogenaamde buffervijver, die gevoed wordt door water uit het Wilhelminakanaal.
Omdat dit water voedselrijker is dan het water van de visvijver, is hiermee de situatie voor de visstand aanmerkelijk verbeterd.
Deze vijver hebben we sinds 2015 omgedoopt tot D’n Overloop.

Hengelsportvereniging De Oirschotse Sportvissers is van het begin af aan aangesloten geweest bij de Beheerseenheid Sportvisserij Agglomeratie Eindhoven en Sportvisserij Nederland.
Na het ophouden van de B.S.A.E. is het Lisje ingebracht, onder bepaalde voorwaarden in de landelijke lijst van sportvisserij Nederland.
Ook neemt zij vergunningen af van de Beheerseenheid Dommelvisrecht.
Op deze manier kan zij haar leden voorzien van een aantrekkelijk vergunningenpakket, waarmee men in tal van wateren kan vissen.

De vereniging organiseert jaarlijks diverse fantastische wedstrijden voor haar leden in de categorieën jeugd, senioren en dames.
Gezelligheid en elkaar ontmoeten staan daarbij voorop.

Ook wordt er jaarlijks een jeugdcursus aangeboden voor kinderen van 9-14 jaar, in samenwerking met Richenels fishing tackle met onze viscoaches Richard, Bart en Toon en onze vismeester Peter, zodat de jeugd goed voorbereid aan de waterkant kan verschijnen.

Naast het bestuur van vijf personen zijn er diverse commissies/werkgroepen actief, zoals de werkgroep Onderhoud, die zorg draagt voor de werkzaamheden in en aan het viswater; de werkgroep Controle, die toeziet op naleving van het reglement, en de wedstrijdcommissie, die de organisatie van de wedstrijden op zich neemt.

Gezien de interessante visstand zijn de visvijvers ’t Lisje en de Overloop aantrekkelijke wateren voor witvisvissers, er worden grote brasems en zeelten gevangen. Voor de karper- en roofvisvissers zijn de vijvers ook uitermate geschikt. Vooral de Overloop is een geschikte zijn voor de karpervisser.

Beide vijvers hebben een grote aantrekkingskracht op sportvissers uit Oirschot en wijde omgeving, mede dankzij haar prachtige landschappelijke ligging en natuurlijke karakter. Met haar ruim 840 leden vormen “De Oirschotse Sportvissers” één van de grotere verenigingen in Oirschot en laten zij zien dat vissen een zeer populaire vrijetijdsbesteding is!