Afmelden

Als u je lidmaatschap wilt opzeggen dient dit te gebeuren voor oktober.
Dit heeft te maken met de administratie van Sport visserij Nederland.