Afmelden

Als u je lidmaatschap wilt opzeggen dient dit te gebeuren voor 1 oktober.
Dit heeft te maken met de administratie van Sportvisserij Nederland.