Reglement nachtvissen

 • Nachtvissen is uitsluitend toegestaan voor leden van HSV de Oirschotse sportvissers, tevens dient men in het bezit is van een nacht vis licentie.
 • Nachtvislicenties zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • De licentiehouder dient 1 nacht vis licentie zichtbaar achter de autoruit te leggen en 1 nacht vis licentie bij zich te hebben aan de waterkant i.c.m.de overige visdocumenten.
 • De licentiehouder dient minimaal 18 jaar te zijn of onder begeleiding te vissen van iemand van 18 jaar of ouder.
 • Vissers jonger dan 18 jaar die toch alleen willen vissen dienen in bezit te zijn van,een getekend reglement van de ouders/verzorgers en Penningmeester van de verenging inclusief stempel.
 • Men mag alleen aan de kanaalzijde vissen van de grote vijver i.v.m. eventuele geluidsoverlast voor omwonenden (zie ook het plattegrondje op het informatiebord van de schuilhut).
 • Voor de Overloop kijkt op informatiebord voor de vis stekken.
 • Een eventuele tent mag een maximale afmeting hebben van 3 meter en dient in de kleur groen of camouflage te zijn. Een grondzeil is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan zich zonder nachtvispas aan het water te bevinden van 2 uur na tot 1 uur voor zonsondergang. Deze regel geldt ook voor eventuele bezoekers.
 • Alcohol- en drugsgebruik is niet toegestaan.
 • Denk aan de omgeving beperk het gebruik van licht en beperk het geluidsniveau van eventuele beetmelders.
 • Het zakken of op een andere manier bewaren van vis is niet toegestaan, elke vis dient meteen teruggezet te worden.
 • Het gebruik van een onthaakmat is verplicht.
 • 12uur voor aanvang van een geplande viswedstrijd dient de stek opgeruimd en verlaten te zijn.
 • Roofvissen is s ’nachts niet toegestaan.
 • Open vuur of het gebruik van een BBQ is niet toegestaan.Kleine gasstellen zijn wel toegestaan. Dit valt namelijk niet onder open vuur.
 • Men dient de stek te allen tijde schoon te houden en schoon achter te laten.Dit geldt ook voor toilet behoeftes.
 • Bestuursleden en controleurs zijn te allen tijde gerechtigd om de vergunning te controleren en personen de toegang tot het water te ontzeggen.
 • Men dient in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs.
 • Indien zich er tijdens de vissessie ongeregeldheden voor doen dient u dit te melden bij controleur@deoirschotsesportvissers.nlVoor dringende zaken kunt u bellen met de politie 0900-8844.
 • Bij Overtreding, of agressie tegenover controleurs, bestuursleden of andere vissers wordt het lidmaatschap per direct ingevorderd