Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2019

Donderdag 14 maart 2019 is er weer een algemene ledenvergadering.
Namens het bestuur willen wij iedereen uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering.
Net als voorgaande jaren vindt deze ledenvergadering plaats op het volgende adres.

Cafe/Zaal Het Vrijthof
Molenstraat 6
5688 AD Oirschot

Op de algemene ledenvergadering is het mogelijk om een nacht vispas te kopen.
De nacht vispassen worden alleen aangeboden aan leden van de Oirschotse Sportvissers.
De kosten voor een nacht vispas tijdens de ALV zijn €10,- en zijn te koop tijdens de pauze bij de penningmeester.

De agenda voor de ALV is als volgt.

Agenda;
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Ingekomen stukken
4. Terugblik seizoen 2018
5. Wedstrijden en wedstrijdcommissie
6. Stand van zaken viswater

Pauze,

7. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
8. Verslag kascommissie en aanstellen nieuwe kascommissie
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Geen reacties op "Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2019"