Vacature penningmeester 

De Oirschotse Sportvissers is een fantastische vereniging met 2 schitterende visvijvers gelegen midden in de prachtige natuur aan de Proosbroekweg in Oirschot.
Vanwege het voornemen van onze huidige penningmeester om een stapje terug te doen zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester die deel wil uitmaken van ons leuke team.
Onze organisatie bestaat momenteel uit 6 bestuursleden, ‘De vrienden van de Oirschotse Sportvissers- Wedstrijden, Diverse controleurs en vrijwilligers voor het  onderhoud van onze schitterende vijvers. Op dit moment hebben we ongeveer 1100 leden en zijn daarmee een van de grootse verenigingen van Oirschot.

Functieomschrijving;

 • De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor een juiste registratie hiervan.
 • Ook is hij/zij verantwoordelijk voor:
 • De financiële afhandeling van alle  genomen besluiten.
 • Het beheer van de kas- en bankrekeningen.
 • Het betalen van de rekeningen.
 • Het namens het bestuur verantwoording afleggen aan de algemene ledenvergadering over het beheer van de financiële zaken.
 • Hij/zij overlegt hiervoor een schriftelijk financieel jaarverslag waarin in ieder geval is opgenomen; de balans en het kasstroomoverzicht.
 • Controle van de financiële stukken door een (externe) accountant of kascommissie;
 • Het samenstellen van de begroting voor het komende jaar.
 • Het incasseren van toegezegde donaties en andere betalingen. Contributie betalingen gebeuren door sportvisserij Nederland.

Voor deze functie is nodig;

 • Behendig zijn met PC of laptop (uiteraard gefaciliteerd door de vereniging), financieel inzicht en enige organisatorische kwaliteiten.

Benodigde tijd;

 • 8-10 keer per jaar vergaderen we met het gehele bestuur.
 • Naast de bestuursvergaderingen gemiddeld één avond per maand voorbereiden, uitwerken en bespreken bestuursbesluiten en daarbij contact met de ledenadministrateur (automatisch systeem via Sportvisserij Nederland) over afstemming en voortgang.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen via de contactformulier.