Reglement wedstrijden

1. Inschrijven
Deelnemers kunnen zich alleen aanmelden voor deelname aan wedstrijden via email: wedstrijden@deoirschotsesportvissers.nl.
Inschrijven kan tot uiterlijk 17:00 uur de dag voorafgaand aan de wedstrijd.
Na die tijd wordt uw inschrijving niet meer in behandeling genomen. Aanmeldingen via iets anders dan email worden niet verwerkt.

2. Betalingen
Betalingen van inschrijfgeld kunnen worden voldaan bij de loting van iedere wedstrijd afzonderlijk.
Bij de meerdaagse wedstrijden (koningswedstrijden en
wintercompetitie) dient de betaling in 1 keer te worden voldaan voor alle wedstrijden van de betreffende reeks, bij de loting van de 1e wedstrijd van deze reeks.

 3. Afmelden
Indien men, na inschrijving, niet deelneemt aan de wedstrijd dient men zich af te melden via bovenstaand e-mail adres.
Afmelden kan tot uiterlijk 17.00 uur de dag voorafgaand aan de wedstrijd.
Indien men niet tijdig, – of niet afmeld, na inschrijving, is men het inschrijfgeld van de betreffende wedstrijd verschuldigd.
De eerstvolgende wedstrijd wacht een schorsing.
Reden van niet op komen dagen achteraf ter beoordeling van de wedstrijdcommisie.

4. Niet tijdig aanwezig bij loting, c.q. niet aanwezig bij de wedstrijd
Men dient tijdig aanwezig te zijn voor de loting.
De loting geschiedt 90 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
Indien men niet op tijd aanwezig is voor de loting (anders dan noodgevallen of uitzonderlijke omstandigheden; dat ter beoordeling van de wedstrijdcommissie) is men verplicht te vissen op het laatste nummer, of een van de nummers die overblijven bij de loting.
Indien men, na inschrijving, niet aanwezig is bij de wedstrijd, is men het inschrijfgeld van de betreffende wedstrijd verschuldigd.
Bij inschrijven en plaats nummer trekken is men sportief verplicht deel te nemen aan de wedstrijd.

 5. Voortijdig beëindigen van de wedstrijd
Deelnemers die de wedstrijd beëindigen voor het 2e signaal, en de vijver verlaten, dienen zich af te melden bij de wedstrijdcommissie, met inlevering van het, bij de loting verstrekte, wedstrijdkaartje.
Vroegtijdig vis terugzetten uit het leefnet wordt sportief niet getolereerd.

6. Aanvang en einde wedstrijd
De wedstrijd vangt aan en eindigt bij een geluidssignaal. 1e geluidssignaal: voeren en vissen. 2e geluidssignaal: einde wedstrijd, en onmiddellijk stoppen met vissen. Bij noodweer kan de wedstrijd worden gestaakt en, -of niet worden gevist. Dat ter beoordeling van de wedstrijdcommissie.
Indien een wedstrijd, na aanvang, wordt gestaakt, zal, na maximaal 30 minuten, door de wedstrijdcommissie worden bepaald of de wedstrijd wordt uitgevist, of wordt beëindigd. Als de wedstrijd, na staking, voor tenminste de helft van de tijdsduur heeft plaats gevonden, en de omstandigheden het wegen toelaten, wordt een officiële uitslag vastgesteld

7. Controle
De wedstrijdcommissie zal steekproefsgewijs en, op niet vermelde, wedstrijden en tijden, controles uitvoeren op alle aspecten van het wedstrijdreglement.
Let op: bij controle op voer, dien je het voer nat aan te bieden

8. Algemene bepalingen
De minimale inschrijving voor een wedstrijd is 10 personen of koppels. Bij minder dan 10 inschrijvingen vind er geen doorgang plaats van de wedstrijd.
U mag uw buren niet hinderen.
De poten van vlonders of viskisten mogen niet in het water staan.
Onderlijnen vervaardigd van dyneema, leadcore, of andere materialen anders dan nylon, zijn niet toegestaan.
Het gebruik van een katapult, spomb, baitdropper, en andere, niet voorgeschreven voerhulpmiddelen, zijn niet toegestaan.
Alle gehaakte vissen dienen verplicht met een schepnet te worden geland.
Het leefnet dient minimaal 2,5m lang, – in deugdelijke, vis-vriendelijk staat te zijn, bij voorkeur verzwaard aan de onder buitenzijde.
Een gehaakte vis tijdens, – of net voor het eindsignaal, mag ter weging worden aangeboden.
Onregelmatigheden dienen gemeld te worden bij de wedstrijdcommissie. Bij overtreding van het wedstrijdreglement, of bij onsportief gedrag kan de wedstrijdcommissie een sanctie opleggen. Deze kan variëren, van waarschuwing, diskwalificatie, tot schorsing bij wedstrijden.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijd commissie.
Tegen een besluit van de wedstrijdcommissie is geen beroep mogelijk.
Deelnemen aan wedstrijden gebeurt op eigen risico en aansprakelijkheid.
Hengelsportvereniging de Oirschotse sportvissers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en schade, van welke aard of hoedanigheid dan ook.
Bij de nachtwedstrijd wordt de vijver gesloten voor andere vissers vanaf 14.00 uur.
Onthaken van gevangen vis wordt sterk aanbevolen te doen in een emmer met water.
Het bestuur en de wedstrijdcommissie beveelt sterk aan gebruik te maken van weerhaak loze haken.

9. Klassering
Er wordt gevist op gewicht.
Bij meerdaagse wedstrijden (koningswedstrijden, herfstwedstrijden, en de wintercompetitie) wordt het z.g. puntensysteem gehanteerd, per wedstrijd afzonderlijk.
Winnaar is degene met het minst aantal punten.
Bij gelijk aantal punten telt het hoogste totaalgewicht van alle wedstrijden (bij de wintercompetitie de 4 beste wedstrijden). Bij de wintercompetitie mag men de 2 minst goede wedstrijden laten vervallen.

10. Hengels
Vaste hengel lengte maximaal 10m.
Lengte lijn max 6m (top van de hengel tot de haak).
De dobber mag niet meer wegen dan 2,5 gram.
De dobber moet het loodgewicht kunnen dragen. Het z.g. “overlood vissen, ploppen, zinkvissen” e.d. is niet toegestaan.
Voerkorven, van iedere aard of hoedanigheid zijn niet toegestaan.
Vrije hengel Hengelkeuze en wijze van vissen zijn vrij.

11. Voeren
Er mag 1 maal “zwaar” worden gevoerd; direct na het 1e geluidssignaal bij aanvang van de wedstrijd.
Gedurende de wedstrijd mag er “licht” worden bijgevoerd door middel van de hand (de hoeveelheid voer of aas die 1 hand kan omvatten), door middel van de z.g. “cuppen”, en met behulp van de voer(werp)pijp.
Het voeren met een extra hengel wat je vaak ziet met het cuppen is niet meer toegestaan. Tijdens de wedstrijd mag er maar 1 hengel zich boven het water bevinden.

Bij reguliere wedstrijden het gebruik van katapult op eigen risico. Bij de veteranen wedstrijden is het gebruik niet toegestaan.

12. Voer en aas
Het voer en aas zijn vrij met uitzondering van gekleurde maden, vers de vase, en tubifex. Imitaties hiervan zijn toegestaan.
Het gebruik van boterzuur is niet toegestaan.
De hoeveelheid voer is maximaal 1,5 kilo nat per persoon, met inbegrip van toevoegingen.
Voer dient aangemaakt meegebracht te worden.
Er mag geen droogvoer aan de vijver aangemaakt worden.
De hoeveelheid aas (casters, pieren, maden, pellets, mais, tarwe, hennep, etc.) is maximaal 3 liter per persoon.
De hoeveelheid “voerkorrels” is maximaal een ½ liter, ca 250 gram of 2.2 pint (Preston bakje).
Bij de z.g. “marathon” wedstrijden bedraagt de maximale hoeveelheid voer 3 kg nat, per persoon, met inbegrip van toevoegingen, en de maximale hoeveelheid aas. 6 liter, per persoon.

13. Weging
Het maximum aan te bieden gewicht, per leefnet, is 20 kg. Gewicht boven de 20 kg, per leefnet, wordt niet genoteerd.
Het leefnet dient in het water te blijven tot de weegploeg ter plekke is.
Het wedstrijdkaartje dient altijd te worden overhandigd aan de weegploeg of een lid van de wedstrijdcommissie, ook al men geen vis ter weging aanbiedt.
De weging gebeurt door de wedstrijd commissie en 2 vissers.
De vissers die mee gaan wegen wordt bepaald door de volgende regel;
Het eerst volgende visplaats na nummer 16 en 45 helpen mee met wegen.
Mocht dit iemand zijn, die niet instaat is om de weging mee uit te voeren, dan is het de volgende nummer dat de weging mee uitvoert.

14. Prijsuitreiking
Prijswinnaars worden geacht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.
Indien men niet aanwezig kan zijn dient men de wedstrijdcommissie hiervan op de hoogte te stellen.
Bij het, niet afgemeld, afwezig zijn vervalt het recht op de prijs.

 De wedstrijdcommissie wenst u prettige, succesvolle en sportieve wedstrijden.