Reglement De Oirschotse sportvissers

Op de vijvers van de Hengelsportvereniging De Oirschotse Sportvissers worden alle wettelijke bepalingen gehandhaafd.
vindt hier de wettelijke bepalingen

Buiten de wettelijke bepalingen heeft de HSV ook nog zijn eigen verenigingsregels.
Als je bij ons komt vissen of de vijver bezoekt ga je akkoord met de onderstaande regels.

Verplichtingen

 • Het is verplicht de vis te scheppen met een schepnet
 • Een karper visser dient een onthaakmat bij zich te hebben en te gebruiken
 • Alle vis direct levend terug te zetten in het zelfde water. Uitgezonderd wedstrijden
 • Overblijfselen van etenswaren, aas etc, en ander afval dient u tijdens het vissen in een afgesloten zak of emmer te bewaren zodat het niet wegwaait, en mee naar huis te nemen na afloop.
 • Je dient medewerking te verlenen als er onderhoud wordt gepleegd aan de vijver.

Het is niet toegestaan

 • Te vissen met een twee- of meer tandige haak, behalve in combinatie met kunstaas en dood aas.
 • Te vissen met drijvend aas, indien er kans bestaat om waterwild te vangen.
 • In het bezit te zijn van gekleurde maden en/of vers-de-vase.
 • Zich in of op het water te bevinden.
 • Om in het talud stenen te verleggen of uitsparingen te graven. Vist men in een uitgegraven talud dan is men hiervoor aansprakelijk.
 • Om te vissen waar bomen en struiken tot aan het water doorlopen.
 • Om een leefnet te gebruiken, tenzij het een door de HSV goedgekeurde of georganiseerde wedstrijd betreft. Alle vis dient direct levend te worden teruggezet in hetzelfde water
 • Om muziek, in welke vorm dan ook, ten gehore te brengen die medevissers en de natuur verstoort.
 • rond de vijver te (brom)fietsen, anders dan voor het vervoer van visspullen
 • Om 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang aanwezig te zijn bij de vijver. (m.u.v. Nachtlicentiehouders)
 • Een voerboot te gebruiken en/of in bezit te hebben bij de vijver
 • Om voor te voeren.
 • Het gebruik van een BBQ en open vuur is ten strengste verboden.
 • Het gebruik van alcohol, drugs of lachgaspatronen is ten strengste verboden.
 • Verboden om beaasde hengels onbeheerd te laten.
 • Indien je met 2 hengels vist de afstand tussen de hengels >1 meter t hebben.
 • Om het afval op de visplaats achter te laten. Natuurlijk neemt u uw afval mee naar huis.

Aanbevelingen

 • Het vissen met weerhaak loze haken wordt aanbevolen en gewaardeerd.
 • Het midden met nylon lijn i.p.v. gevlochten lijn wordt aanbevolen en gewaardeerd.
 • Vissen met loodvrij werpgewichten
 • Gebruik van visveilige montage bij karpervissers.

Nachtvissen

 • Het nachtvissen is alleen mogelijk voor leden van de Oirschotse sportvissers.
 • Het aanvragen van een nachtvergunning is pas mogelijk na het door het bestuur besloten datum. De datum wordt gecommuniceerd via de website.
 • Nachtvissen is mogelijk van 1 april t/m zonsopgang 1 december.
 • Nachtvissen heeft een aanvullend reglement. Klik hier

Lokvoer

 • Witvisser mag per persoon 2kg natgemaakt voer bij zich hebben.
 • Karpervisser mag per hengel 2kg voer bij zich hebben
 • Aardappel of aardappel houdende producten als voer of als bestanddeel daarvan is niet toegestaan
 • Het gebruik van boterzuur is verboden
 • Voorvoeren is niet toegestaan.

Wedstrijden

 • Alleen leden van de HSV mogen meedoen aan georganiseerde wedstrijden.
 • Voor wedstrijden is er een wedstrijd reglement. Klik hier
 • De vijver kan tijdens een wedstrijd gesloten of gedeeltelijk gesloten zijn, dit staat aangegeven bij de vijver.
 • Zie website voor de wedstrijden. Klik hier

 

HSV de Oirschotse sportvissers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van verblijf aan de visvijver ’t Lisje / d’n Overloop.